ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage - przykłady zastosowań: Transport

Digital Signage w usługach transportowych

Miejsca publiczne, takie jak dworce kolejowe i autobusowe każdego dnia są odwiedzane przez dużą ilość ·osób. Systemy Digital Signage dZine są również idealnym rozwiązaniem dla pasażerów informując ich podczas jazdy o przystankach lub o innych dostępnych połączeniach, są również nośnikiem reklamy, itp.

Zamiast informacji ukazanych na niepozornym plakacie z tylko jedną wiadomością, można pokazać wiele wiadomości, w różny sposób na tym samym ekranie.

Obrazy, tekst czy video… wszystko jest możliwe aby informacja, którą chcesz przekazać byłą jasna i przjrzysta. Ekrany wewnątrz i na zewnątrz zapewniają wyświetlanie wiadomości do określonej grupy docelowej, niezależnie od lokalizacji.

Informacje, komunikaty oraz reklamy mogą być łączone. Te, które mają być skierowane do przechodniów są wyświetlane z większą częstotliwością i natężeniem. dZine oferuje najbardziej efektywne rozwiązania do informowania pasażerów.

Opis systemu: Przykłady zastosowań: