ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage - przykłady zastosowań: Sprzedaż detaliczna

Reklama jest najważniejszym medium w handlu detalicznym. Pozwala ona na odkrycie nowego wymiaru marki produktu czy usługi.

Digital Signage w sprzedaży detalicznej

Dynamicznie zmieniająca się reklama jest o wiele atrakcyjniejsza niż statyczne plakaty. Mniejsze koszty utrzymania i aktualizacji wyświetlanych spotów sprawiają wyższy zwrot z inwestycji.

W ostatnich latach nastąpiło nasycenie rynku "papierowej" reklamy, nie są one już tak atrakcyjne i nie przykuwają uwagi potencjalnych odbiorców.

DIGITAL SIGNAGE jest rewolucyjnym sposobem zwrócenia uwagi klientów na oferowane produkty lub usługi.

DIGITAL SIGNAGE pozwala na wyświetlanie na jednym ekranie szerokiej gamy różnych reklam oraz zarządzanie nimi poprzez zdalny dostęp.

DIGITAL SIGNAGE skupia się na podstawowych technologiach reklamy handlu detalicznego. Na całym świecie wiele supermarketów, aptek czy sklepów z prasą są wyposażone w rozwiązanie DIGITAL SIGNAGE.

Dla wielu firm DIGITAL SIGNAGE jest użytecznym narzędziem, które wyróżnia je na rynku.

Opis systemu: Przykłady zastosowań: