ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage - przykłady zastosowań: Miejsca publiczne

Urzędy pocztowe, zjazdowe trasy narciarskie, lotniska, centra handlowe, są miejscami, gdzie codziennie przechodzą setki ludzi.

Digital Signage w miejscach użyteczności publicznej

DIGITAL SIGNAGE jest w tym zakresie technologią informacyjną społeczeństwa. Treści wyświetlane na ekranach informują przechodniów o istotnych faktach, wydarzeniach czy porostu wskazują datę i godzinę.

Zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz technologia

DIGITAL SIGNAGE dZine jest idealnym rozwiązaniem dynamicznego przekazu informacji oraz reklamy. dZine oferuje także rozwiązania dla ekranów LED jako regularne bądź zmienne wyświetlacze. dZine dostarcza także swoje własne oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie wyświetlanymi treściami, które mogą być odtwarzane automatycznie lub według wcześniej zaplanowanego scenariusza.

Opis systemu: Przykłady zastosowań: