ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage - przykłady zastosowań: Komunikacja korporacyjna

Digital Signage pozwala firmom na dostarczanie w czasie rzeczywistym, informacji przydatnych dla pracowników, takich jak wolne sale konferencyjne, wyniki kwartalne, informacje o odwiedzającch, itp.

Digital Signage pozwala na rozprzestrzenianie się technologii komunikacji wizualnej dla pracowników którzy nie mają łatwego dostępu do komputerów i poczty e-mail...

Digital Signage w korporacjach

dZine oferuje Twojej firmie zupełnie nowy sposób komunikowania się z pracownikami i klientami, co w rzeczywistości jest znacznie bardziej wydajne niż intranet . rozwiązania Digital signage są najbardziej wydajnym sposób, aby otrzymać wiadomość od odpowiedniej osoby we właściwym czasie. Wynika z tego, że lepiej poinformowany personel z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania firmy.

Opis systemu: Przykłady zastosowań: