ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage - przykłady zastosowań: Banki

Bank jest instytucją oferującą dużą gamę produktów i usług, co stanowi wyzwanie aby informować o wszystkim nowych jaki stałych klientów. Odpowiedzią na to jest rozwiązanie dZine, podczas oczekiwania w banku, biurze, potencjalny odbiorca może zostać poinformowany o różnych produktach i usługach bankowych.

Digital Signage w bankach

dZine w technologii digitalj signage to innowacyjny sposób na wizualizację Twojej oferty. dZine dostarcza także własne oprogramowanie do łatwego tworzenia własnych aplikacji. Treści mogą być odtwarzane automatycznie i zarządzane w czasie rzeczywistym.

Nie ma ograniczeń w ilości urządzeń, jaki i sposobu ich podłączenia do sieci informatycznej. Rozwiązanie to spełnia wszytkie restrykcynje wymagania co do bezpieczeństwa informatycznego stawianego przez Banki.

Opis systemu: Przykłady zastosowań: