ICS ICS ICS ICS Official partner of DZINE

Digital Signage

To sieć elektronicznych nośników video, najbardziej innowacyjny sposób komunikacji. Jest to kompleksowa technologia, która pozwala na wyświetlanie różnorodnych informacji w zależności od lokalizacji i grup odbiorców. Możliwości szybkich zmian wyświetlanych treści i dowolne ich modyfikacje są oferowane przez proste rozwiązania firmy dZine.


Zastosowania Digital Signage
Opis systemu: Przykłady zastosowań: